< Atpakaļ

Privātuma politika

1. Vispārīgā informācija

Šīs lapas uzturētājs un atbildīgais par Jūsu personas datu apstrādi ir AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”, reģ. nr. 40003017441, juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija. Mēs apstrādājam noteiktu informāciju par personām, kas sazinās ar mums caur šo mājaslapu, izmantojot tajā piedāvāto saziņas formu (zvanu centrs un/vai kontaktforma). Mēs apstrādājam informāciju, ko persona sniedz mums vai ko mēs iegūstam, komunicējot ar personu vai risinot personas uzdoto jautājumu vai strīdu (piemēram, personas kontaktinformācija, sniegtās ziņas). Šie dati par personu tiek saukti par personas datiem. Personas dati mums tiek sniegti brīvprātīgi. Tomēr, ja persona neizpauž mums noteiktu informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt dažu šajā paziņojumā izklāstīto mērķu izpildi (piemēram, sniegt atbildi uz personas pieprasījumu). Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības savu piekrišanu atsaukt jebkurā brīdī. Tas neietekmēs apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukuma brīdim.

2. Personas datu izmantošanas mērķi

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

Mēs personas datus neizmantosim nekādiem citiem mērķiem, kas neatbilst iepriekš izklāstītajiem, nav Jūsu atļauti vai nav paredzēti tiesību aktos.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar:

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana tirgū un uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība.

4. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati tiks izpausti neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem (trešajām personām), kas mums sniedz pakalpojumus (piemēram, zvanu centra, mārketinga, mājaslapas izstrādāšanas un uzturēšanas, informācijas tehnoloģiju, e-pasta piegādes, juridisko konsultāciju un citu pakalpojumu sniedzējiem). Personas dati šīm trešajām personām tiks nodoti vai būs pieejami nolūkā nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanu mums un atbilstoši savstarpēji noslēgtam līgumam.

5. Personas datu glabāšana

Jūsu personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek uzsākta tiesvedība, personas dati var tikt glabāti līdz tiesvedības (ieskaitot visu pārsūdzībai paredzēto laiku) beigām, un pēc tam tie tiks izdzēsti. Ja tiesību aktos būs izvirzīta prasība obligāti glabāt Jūsu personas datus ilgāk, mēs ievērosim attiecīgos noteikumus. Ja esat piekritis saņemt uzņēmuma jaunumus, tie tiks sūtīti tik ilgi, kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana.

6. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežojumu noteikšanu, iebilstu pret Jūsu personas datu apstrādi vai apspriestu citus ar Jūsu personas datiem saistītos jautājumus, Jūs varat nosūtīt pieprasījumu, rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected]. Sazinoties ar mums uz šo e-pasta adresi, Jums jānorāda tēma (subject) un uzņēmums, kuram adresējat savu ziņu. Mēs Jums darām zināmu, ka e-pasta adrese [email protected] ir Food Union uzņēmumu Latvijā kopējā e-pasta adrese un tajā iesūtītās ziņas tiek novirzītas attiecīgajam uzņēmumam, kam ziņa adresēta vai uz kuru tā attiecas. Jūs esat tiesīgi arī iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu nepamatotu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu tiesībām un mūsu pienākumiem, lūdzam iepazīties ar pilnu mūsu PRIVĀTUMA POLITIKAS pilnu tekstu.